Logos1.2 (2)
Vi hjælper dig med at reducere din elregning

Kontaktinformation

For at leverandørene kan give dig en brugbar løsning, skal du udfylde nedenstående oplysninger. Leverandørene vil derefter skræddersy et tilbud specifikt til dig. Tjenesten er gratis og uforpligtende.


 Ved at trykke på “Send forespørgsel” accepterer jeg brugsbetingelserne og erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Elpriser Online.

© Elpriser Online 2022

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

 

Senest opdateret 23.09.2022

1. Betingelser for brug af Elpriseronline.dk

1.1 Ved at benytte Elpriseronline.dk accepterer du nærværende betingelser for brugen heraf.

2. Sådan fungerer Elpriseronline.dk

2.1 Elpriseronline.dk sætter brugere i forbindelse med udvalgte eludbydere (herefter ”serviceydere”) og er gratis at benytte for brugerne.

2.2 Som bruger oplyser du via Elpriseronline.dk’s formularer dine behov, hvorefter du vil modtage tilbud fra op til tre serviceydere inden for 30 dage fra indsendelsen af dine oplysninger.

2.3 Kort tid efter indsendelsen af dine oplysninger vil du modtage en bekræftelse fra Elpriseronline.dk med de væsentligste indtastede oplysninger og de tre udvalgte serviceydere, der vil kontakte dig. Herefter foregår kontakten direkte mellem dig og serviceyderen. Denne kontakt sker, med mindre andet er aftalt, telefonisk eller via SMS/e-mail.

2.4 Ønsker du, at afmelde dig tjenesten inden for de 30 dage fra oplysningerne er indsendt, sker dette ved kontakt til persondata@elpriseronline.dk

2.5 Er det ikke muligt at indhente tre tilbud på de efterspurgte ydelser, vil det tydeligt fremgå af den bekræftelse, du modtager. Herunder vil det udtrykkeligt fremgå, hvis det ønskede kun kan leveres af en enkelt serviceyder.

3. Anvendelse af Elpriseronline.dk

3.1 Det er ikke tilladt at foregive nogen tilknytning til Elpriseronline.dk eller de af Elpriseronline.dk udvalgte serviceydere, hverken over for offentligheden eller konkrete modtagere, uden udtrykkelig, skriftlig aftale herom.

3.2 Det er ikke tilladt at tilgå eller forsøge at tilgå ikke-offentlige dele af Elpriseronline.dk’s hjemmeside eller andre brugeres oplysninger, herunder ved hacking.

3.3 Det er ikke tilladt at anvende eller forsøge at anvende Elpriseronline.dk til spredning eller anden anvendelse af vira, ”trojanske heste” eller skadelig kode i øvrigt, eller anden kode, beregnet til uberettiget at tilgå og/eller kopiere andre brugers oplysninger eller øvrige ikke-offentlige oplysninger.

3.4 Det er ikke tilladt negativt at påvirke andre brugeres adgang til at benytte Elpriseronline.dk.

3.5 Det er ikke tilladt at udgive sig for at være en anden fysisk person eller uberettiget at foregive at agere på vegne af andre fysiske eller juridiske personer.

3.6 Ved mistanke om handlinger, som strider mod god skik, herunder falske eller vildledende henvendelser, kan Elpriseronline.dk spærre tjenesten for den pågældende bruger.

4. Ansvar og forholdet til serviceyderne

4.1 Elpriseronline.dk formidler alene kontakten mellem brugere og serviceydere. Elpriseronline.dk er således ikke involveret i udarbejdelsen af de indhentede tilbud eller den faktiske levering af de ydelser, tilbuddene vedrører.

4.2 Serviceyderne er uafhængige af Elpriseronline.dk, hvorfor Elpriseronline.dk ikke kan garantere den faktiske fremsendelse af serviceydernes tilbud.

4.3 Anvendelse af Elpriseronline.dk sker på eget ansvar, og aftaler indgået mellem brugere og serviceydere er Elpriseronline.dk uvedkommende. Elpriseronline.dk bærer derfor ikke noget ansvar for en aftales opfyldelse, kvaliteten eller lovligheden af det leverede, det leveredes egnethed til det pågældende formål, overholdelse af aftalte leveringstidspunkter eller eventuelle tab, som en bruger måtte lide som følge af aftalen med serviceyderen eller fejl begået af denne. Elpriseronline.dk bestræber sig imidlertid på, at der kun samarbejdes med ordentlige serviceydere. Elpriseronline.dk ekskluderer derfor serviceydere, der dokumenteret ikke efterlever indgåede aftaler eller på anden måde ikke lever op til de krav, som Elpriseronline.dk stiller til serviceydernes ordentlighed og kvalitetsbevidsthed.

4.4 Elpriseronline.dk samarbejder med udvalgte, uafhængige serviceydere. Elpriseronline.dk garanterer således ikke, at de indhentede tilbud er markedets bedste eller billigste.

4.5 Hvor Elpriseronline.dk måtte være underlagt forpligtelser, da er Elpriseronline.dk ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sådanne forpligtelser, hvor den manglende opfyldelse kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure-begivenheden består. Som force majeure anses forhold, der er udenfor Elpriseronline.dk’s kontrol, og som Elpriseronline.dk ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Ikke udtømmende eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder, almindelig vareknaphed, valuta- eller importrestriktioner, udbrud af en smitsom sygdom i et sådant omfang, at dette påvirker muligheden for Elpriseronline.dk’s opfyldelse af sine forpligtelser, samt mangler eller forsinkelser hos eventuelle underleverandører eller andre tredjemænd, som skyldes force majeure-forhold hos en given leverandør eller anden tredjemand.

4.6 Elpriseronline.dk bærer ikke noget ansvar for brugernes eller serviceydernes skatte- og afgiftsmæssige forhold, der måtte udspringe af brugen af Elpriseronline.dk, herunder om der afregnes skat, moms og/eller andre afgifter i forbindelse med serviceydernes levering af ydelser og kunders betaling herfor.

5. Modtagere af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Swish Media B.V. indsamler og videreformidler udelukkede data, hvor brugeren har afgivet sit samtykke hertil. Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores persondatapolitik og vi indsamler aldrig persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger, fx ved at registrere dig, købe en vare eller deltage i en undersøgelse. Swish Media B.V. indsamler og opbevarer ikke særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger). Vi indsamler almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, ip-adresse og interesseområder.

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 

b. energy A/S (CVR: 34608784) Købmagergade 22, 1. 1150 København K

Samtykke til at blive kontaktet via din telefon, SMS og e-mail vedrørende salg af el, varmeløsninger, ladestandere, bredbånd, fordelsuniverset b.smart. b.energy A/S optager telefonsamtaler til dokumentation. 

Behandlingen sker på baggrund af b. energys juridiske interesse i at dokumentere indgåelsen af kontrakten samt behandle klager, jf. GDPR art. 6(1), lit. f. 

Læs b. energy A/S’ privatlivspolitik her 

Tilbagetrækning af samtykke kan ske til: kundeservice@b.energy. 

 

Norlys Energi A/S (CVR: 25118359) Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg

Samtykke til at blive kontaktet via din telefon, SMS og e-mail vedrørende el og naturgas. Norlys optager telefonsamtaler til dokumentation. Behandlingen sker på baggrund af Norlys’s legitime interesse i at dokumentere indgåelsen af kontrakten samt behandle klager, jf. GDPR art. 6(1), lit. f. 

Læs Norlys’ persondatapolitik her

Tilbagetrækning af samtykke: energi@norlys.dk


Modstrøm Danmark A/S (CVR:  33 88 47 88) Islands Brygge 43, 2300 København S

Samtykke til at blive kontaktet via din telefon, SMS og e-mail vedrørende salg af strøm og relaterede produkter udbudt af Modstrøm. Modstrøm optager og lagrer telefonsamtaler på digitalt medie til brug for uddannelse og dokumentation. Behandlingen sker på baggrund af Modstrøms legitime interesse i at dokumentere indgåelsen af kontrakten samt behandle klager, jf. GDPR art. 6(1), lit. f. 

Læs Modstrøms persondatapolitik her

Tilbagetrækning af samtykke: kundeservice@modstroem.dk 

6. Kommunikation

6.1 Al kommunikation i forbindelse med brug af Elpriseronline.dk sker elektronisk.

6.2 Brugere bliver ved benyttelsen af Elpriseronline.dk ikke tilmeldt noget nyhedsbrev, med mindre dette aktivt tilvælges.

6.3 I tilfælde af konstateret fejl i de opgivne kontaktinformationer har Swish Media og dennes samarbejdspartnere, med hjemmel fra det tidligere udtrykkelige samtykke fra kunden, adgang til at tilrette kontaktinformationerne baseret på offentlig tilgængelig informationer på kunden.

7. Immaterielle rettigheder

7.1 Samtlige immaterielle rettigheder relaterende sig til Elpriseronline.dk og tjenestens ejer, Swish Media B.V, herunder – men ikke begrænset til – navnene ”Elpriseronline.dk” og ”Swish Media”, internetdomænet ”Elpriseronline.dk”, varemærker i form af figur- og ordmærker, ophavsret til materiale på hjemmesiden m.v., tilhører Swish Media. Benyttelsen af Elpriseronline.dk berettiger ikke brugere eller tredjeparter til nogen kommerciel anvendelse af disse immaterielle rettigheder.

7.2 Intet relaterende sig til brugen af Elpriseronline.dk, er at betragte således, at der gives nogen licens til brug af tredjemands (inkl. serviceyderes) immaterielle rettigheder, herunder – men ikke begrænset til – ophavsrettigheder, varemærker og designrettigheder. Elpriseronline.dk bærer ikke noget ansvar for sådan uberettiget brug.

8. Privatlivspolitik og persondata

8.1 Brug af Elpriseronline.dk er underlagt vores privatlivspolitik og GDPR-politik, som du finder her.

8.2 Indtastede oplysninger bruges ikke til andre formål end videresendelse til relevante serviceydere med henblik på indhentelse af tilbud.

9. Ændringer

9.1 Det forbeholdes til enhver tid og uden varsel at foretage ændringer i betingelserne for brug af Elpriseronline.dk. Fortsat brug af Elpriseronline.dk efter sådanne ændringer er at betragte som en accept af de ændrede betingelser.

9.2 Seneste tidspunkt for opdatering af betingelserne fremgår øverst på denne side.

10. Lovvalg og tvister

10.1 Brug af Elpriseronline.dk og enhver tvist, som måtte udspringe heraf, er underlagt dansk ret.

10.2 Tvister, som måtte udspringe af brug af Elpriseronline.dk, skal indbringes for de danske domstole med Retten i København som værneting i første instans.

This will close in 0 seconds