Logos1.2 (2)
Vi hjælper dig med at reducere din elregning

Persondatasikkerhed

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan den hollandske IT-virksomhed Swish Media B.V., som ejer og driver elpriseronline.dk, indhenter oplysninger fra dig, når du besøger elpriseronline.dk, og om hvordan vi anvender og behandler disse oplysninger.

Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.

Swish Media B.V. er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som modtages gennem elpriseronline.dk.

Såfremt du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores dataansvarlige. Du kan kontakte vores dataansvarlige her:

Swish Media B.V.
Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL, Den Haag
Org.nr.: 64362043
Mail: persondata@swish-media.com

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Hvilke persondata behandler elpriseronline.dk

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Elpriseronline.dk indsamler og videreformidler udelukkede data, hvor brugeren har afgivet sit samtykke hertil. De data du opgiver på elpriseronline.dk skal sikre at forhandlerne kan give dig et tilbud og dermed kunne levere den ønskede ydelse som elpriseronline.dk tilbyder. Denne data er blandt andet dit navn, adresse, telefonnummer og email, samt information omkring din nuværende leverandør af el.

Behandlingsgrundlaget

Retsgrundlaget for Swish Media B.V’s behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningen art 6, stk.1.

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne sikre op til tre tilbud. Der foreligger dermed legitime interesser, idet behandlingen af personoplysningerne er nødvendige for at kunne fremme tilbuddet til den besøgende, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk.1, litra f.

Videregivelse af personoplysninger

For at kunne yde den ønskede service videregiver eller overlader Swish Media B.V. dine personoplysninger til uafhængige tredjeparter inden for EU, som skal give dig tilbud. Du vil blive oplyst om, hvilke aktører dine oplysninger videregives til.

De tilbud, du modtager via elpriseronline.dk, vil begrænse sig til elaftaler alene. Du vil oftest modtage tilbud via e-mail, SMS eller telefon inden for 30 dage. Du kan selvfølgelig altid framelde dig tilbudstjenesten igen. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til persondata@elpriseronline.dk.

Foruden ovenstående videregiver Swish Media B.V. ikke dine personoplysninger til tredjeparter.

Det fremhæves, at forhandlerne er uafhængige tredjeparter, og at disse udtrykkeligt har samtykket i ikke at ville benytte personoplysningerne til andet end ovennævnte formål. Det kræver dermed udtrykkelig og særskilt hjemmel for afsendelse af eksempelvis nyhedsbrev eller lignende af de uafhængige tredjeparter. Indhentelse af anden samtykke er uvedkommende for Swish Media B.V.

Du kan selvfølgelig altid framelde dig igen. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til persondata@elpriseronline.dk.

Opbevaring af dine personoplysninger

Swish Media B.V opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant – dog maksimum 5 år.

Personoplysningerne opbevares, så længe de har relevans i forhold til indhentelse af tilbud, herunder dokumentation overfor uafhængige tredjeparter angående leads. Indenfor en periode på op til 6 måneder herefter vil personoplysningerne typisk blive slettet.

Cookies

Som en del af vores hjemmeside anvender vi såkaldte Cookies, eller informationskapsler. Disse er små filer som bliver lagret på din harddisk og indeholder lagrede oplysninger, som serveren hvorfra disse Cookies stammer fra kan genanvende.

Det er muligt at bruge såkaldte sessions-cookies, som bliver slettet, når din browser lukkes, eller cookies som varer over længere tid. Den gemte data vil typisk være oplysninger vedrørende login information, tidspunkt for registrering, dato og klokkeslæt for besøg, information om hjemmesider du blev viderestillet til fra vores egen, medie-id og enhedstype. Brugen af vores cookies gør det muligt for os at genkende dig. Ved hjælp af disse kan vi også tilpasse tilbud til dig optimalt i henhold til dine behov. De gør det ydermere muligt for os at optimere din generelle oplevelse af hjemmesiden.

Sådan sletter du cookies

Skulle du ønske ikke at bruge vores cookies, kan du ved hjælp af din browser hindre accepten af disse. Du kan stadigvæk anvende vores tilbud, selvom du ikke accepterer disse cookies. Vejledning hertil kan findes i hjælpemodulet i din browser. Vi anbefaler dog, at du tillader cookies på vores hjemmeside, da det vil forbedre din oplevelse af vores ydelser markant.

Du kan til enhver tid også slette disse cookies igen. Hvis du ønsker at fravælge eller slette cookies, kan du finde vejledning herom her: https://minecookies.org/cookiehandtering.

Vær opmærksom på, at en sådan handling typisk vil slette alle cookies, og ikke bare vores. Derfor kan dette have indvirkning på din oplevelse på andre hjemmesider end vores. Benyttes din enhed (computer, tablet mv.) af flere forskellige personer, eller benytter du flere forskellige internet-browsere på din enhed, skal du være opmærksom på, at dine indstillinger og præferencer kan variere alt efter, hvem der bruger din enhed og alt efter hvilken browsere, der benyttes. Bemærk ligeledes, at du er nødt til at indstille din præferencer for hver enhed, hvis du benytter flere forskellige enheder, når du tilgår vores hjemmeside.

Tredjeparts cookies
Vi bruger en række tredjepartsservices. Disse services bruger i nogle tilfælde også cookies.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der omfatter:

  • Google Analytics
  • Google AdWords
  • Meta Platforms inc.
  • Appnexus/Xandr

Tredjepartscookies bruges blandt andet til at lave statistik på dine besøg på hjemmesiden. Her bruger vi cookies til at vide, hvilke sider du besøger, og hvor lang tid du er på dem. Vi benytter os af Google Analytics til dette formål.

Når der sendes statistikdata til Google, medsendes ingen personfølsomme oplysninger som fx IP-adresse, navn, adresse el.lign. I stedet sendes normale trafikdata som f.eks. artikelnummer, tidspunkt, samt hvilken side man er på. Google har tilkendegivet over for os, at man ikke udleverer information om IP-adresser i Danmark, idet dette er ulovligt.

IP-adresse

Vi bruger din IP-adresse til at diagnosticere problemer på vores servere og til administration af vores website. Derudover bruger vi den til at skaffe os et overblik over vores brugeres geografiske sammensætning og til at udforme tilbud til potentielle virksomhedskunder.

Så lang tid opbevares cookies 

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder, som kan variere alt efter, hvilken type cookie der anvendes. Nogle cookies forsvinder, så snart du lukker browservinduet, mens andre kan eksistere i flere år. De fleste udbydere anvender 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik- og indholdsrelaterede cookies. Cookies fornyes efter hvert nyt besøg, du foretager på hjemmesiden.

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

 

Senest opdateret 23.09.2022

1. Betingelser for brug af Elpriseronline.dk

1.1 Ved at benytte Elpriseronline.dk accepterer du nærværende betingelser for brugen heraf.

2. Sådan fungerer Elpriseronline.dk

2.1 Elpriseronline.dk sætter brugere i forbindelse med udvalgte eludbydere (herefter ”serviceydere”) og er gratis at benytte for brugerne.

2.2 Som bruger oplyser du via Elpriseronline.dk’s formularer dine behov, hvorefter du vil modtage tilbud fra op til tre serviceydere inden for 30 dage fra indsendelsen af dine oplysninger.

2.3 Kort tid efter indsendelsen af dine oplysninger vil du modtage en bekræftelse fra Elpriseronline.dk med de væsentligste indtastede oplysninger og de tre udvalgte serviceydere, der vil kontakte dig. Herefter foregår kontakten direkte mellem dig og serviceyderen. Denne kontakt sker, med mindre andet er aftalt, telefonisk eller via SMS/e-mail.

2.4 Ønsker du, at afmelde dig tjenesten inden for de 30 dage fra oplysningerne er indsendt, sker dette ved kontakt til persondata@elpriseronline.dk

2.5 Er det ikke muligt at indhente tre tilbud på de efterspurgte ydelser, vil det tydeligt fremgå af den bekræftelse, du modtager. Herunder vil det udtrykkeligt fremgå, hvis det ønskede kun kan leveres af en enkelt serviceyder.

3. Anvendelse af Elpriseronline.dk

3.1 Det er ikke tilladt at foregive nogen tilknytning til Elpriseronline.dk eller de af Elpriseronline.dk udvalgte serviceydere, hverken over for offentligheden eller konkrete modtagere, uden udtrykkelig, skriftlig aftale herom.

3.2 Det er ikke tilladt at tilgå eller forsøge at tilgå ikke-offentlige dele af Elpriseronline.dk’s hjemmeside eller andre brugeres oplysninger, herunder ved hacking.

3.3 Det er ikke tilladt at anvende eller forsøge at anvende Elpriseronline.dk til spredning eller anden anvendelse af vira, ”trojanske heste” eller skadelig kode i øvrigt, eller anden kode, beregnet til uberettiget at tilgå og/eller kopiere andre brugers oplysninger eller øvrige ikke-offentlige oplysninger.

3.4 Det er ikke tilladt negativt at påvirke andre brugeres adgang til at benytte Elpriseronline.dk.

3.5 Det er ikke tilladt at udgive sig for at være en anden fysisk person eller uberettiget at foregive at agere på vegne af andre fysiske eller juridiske personer.

3.6 Ved mistanke om handlinger, som strider mod god skik, herunder falske eller vildledende henvendelser, kan Elpriseronline.dk spærre tjenesten for den pågældende bruger.

4. Ansvar og forholdet til serviceyderne

4.1 Elpriseronline.dk formidler alene kontakten mellem brugere og serviceydere. Elpriseronline.dk er således ikke involveret i udarbejdelsen af de indhentede tilbud eller den faktiske levering af de ydelser, tilbuddene vedrører.

4.2 Serviceyderne er uafhængige af Elpriseronline.dk, hvorfor Elpriseronline.dk ikke kan garantere den faktiske fremsendelse af serviceydernes tilbud.

4.3 Anvendelse af Elpriseronline.dk sker på eget ansvar, og aftaler indgået mellem brugere og serviceydere er Elpriseronline.dk uvedkommende. Elpriseronline.dk bærer derfor ikke noget ansvar for en aftales opfyldelse, kvaliteten eller lovligheden af det leverede, det leveredes egnethed til det pågældende formål, overholdelse af aftalte leveringstidspunkter eller eventuelle tab, som en bruger måtte lide som følge af aftalen med serviceyderen eller fejl begået af denne. Elpriseronline.dk bestræber sig imidlertid på, at der kun samarbejdes med ordentlige serviceydere. Elpriseronline.dk ekskluderer derfor serviceydere, der dokumenteret ikke efterlever indgåede aftaler eller på anden måde ikke lever op til de krav, som Elpriseronline.dk stiller til serviceydernes ordentlighed og kvalitetsbevidsthed.

4.4 Elpriseronline.dk samarbejder med udvalgte, uafhængige serviceydere. Elpriseronline.dk garanterer således ikke, at de indhentede tilbud er markedets bedste eller billigste.

4.5 Hvor Elpriseronline.dk måtte være underlagt forpligtelser, da er Elpriseronline.dk ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sådanne forpligtelser, hvor den manglende opfyldelse kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure-begivenheden består. Som force majeure anses forhold, der er udenfor Elpriseronline.dk’s kontrol, og som Elpriseronline.dk ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Ikke udtømmende eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder, almindelig vareknaphed, valuta- eller importrestriktioner, udbrud af en smitsom sygdom i et sådant omfang, at dette påvirker muligheden for Elpriseronline.dk’s opfyldelse af sine forpligtelser, samt mangler eller forsinkelser hos eventuelle underleverandører eller andre tredjemænd, som skyldes force majeure-forhold hos en given leverandør eller anden tredjemand.

4.6 Elpriseronline.dk bærer ikke noget ansvar for brugernes eller serviceydernes skatte- og afgiftsmæssige forhold, der måtte udspringe af brugen af Elpriseronline.dk, herunder om der afregnes skat, moms og/eller andre afgifter i forbindelse med serviceydernes levering af ydelser og kunders betaling herfor.

5. Modtagere af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Swish Media B.V. indsamler og videreformidler udelukkede data, hvor brugeren har afgivet sit samtykke hertil. Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores persondatapolitik og vi indsamler aldrig persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger, fx ved at registrere dig, købe en vare eller deltage i en undersøgelse. Swish Media B.V. indsamler og opbevarer ikke særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger). Vi indsamler almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, ip-adresse og interesseområder.

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 

b. energy A/S (CVR: 34608784) Købmagergade 22, 1. 1150 København K

Samtykke til at blive kontaktet via din telefon, SMS og e-mail vedrørende salg af el, varmeløsninger, ladestandere, bredbånd, fordelsuniverset b.smart. b.energy A/S optager telefonsamtaler til dokumentation. 

Behandlingen sker på baggrund af b. energys juridiske interesse i at dokumentere indgåelsen af kontrakten samt behandle klager, jf. GDPR art. 6(1), lit. f. 

Læs b. energy A/S’ privatlivspolitik her 

Tilbagetrækning af samtykke kan ske til: kundeservice@b.energy. 

 

Norlys Energi A/S (CVR: 25118359) Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg

Samtykke til at blive kontaktet via din telefon, SMS og e-mail vedrørende el og naturgas. Norlys optager telefonsamtaler til dokumentation. Behandlingen sker på baggrund af Norlys’s legitime interesse i at dokumentere indgåelsen af kontrakten samt behandle klager, jf. GDPR art. 6(1), lit. f. 

Læs Norlys’ persondatapolitik her

Tilbagetrækning af samtykke: energi@norlys.dk


Modstrøm Danmark A/S (CVR:  33 88 47 88) Islands Brygge 43, 2300 København S

Samtykke til at blive kontaktet via din telefon, SMS og e-mail vedrørende salg af strøm og relaterede produkter udbudt af Modstrøm. Modstrøm optager og lagrer telefonsamtaler på digitalt medie til brug for uddannelse og dokumentation. Behandlingen sker på baggrund af Modstrøms legitime interesse i at dokumentere indgåelsen af kontrakten samt behandle klager, jf. GDPR art. 6(1), lit. f. 

Læs Modstrøms persondatapolitik her

Tilbagetrækning af samtykke: kundeservice@modstroem.dk 

6. Kommunikation

6.1 Al kommunikation i forbindelse med brug af Elpriseronline.dk sker elektronisk.

6.2 Brugere bliver ved benyttelsen af Elpriseronline.dk ikke tilmeldt noget nyhedsbrev, med mindre dette aktivt tilvælges.

6.3 I tilfælde af konstateret fejl i de opgivne kontaktinformationer har Swish Media og dennes samarbejdspartnere, med hjemmel fra det tidligere udtrykkelige samtykke fra kunden, adgang til at tilrette kontaktinformationerne baseret på offentlig tilgængelig informationer på kunden.

7. Immaterielle rettigheder

7.1 Samtlige immaterielle rettigheder relaterende sig til Elpriseronline.dk og tjenestens ejer, Swish Media B.V, herunder – men ikke begrænset til – navnene ”Elpriseronline.dk” og ”Swish Media”, internetdomænet ”Elpriseronline.dk”, varemærker i form af figur- og ordmærker, ophavsret til materiale på hjemmesiden m.v., tilhører Swish Media. Benyttelsen af Elpriseronline.dk berettiger ikke brugere eller tredjeparter til nogen kommerciel anvendelse af disse immaterielle rettigheder.

7.2 Intet relaterende sig til brugen af Elpriseronline.dk, er at betragte således, at der gives nogen licens til brug af tredjemands (inkl. serviceyderes) immaterielle rettigheder, herunder – men ikke begrænset til – ophavsrettigheder, varemærker og designrettigheder. Elpriseronline.dk bærer ikke noget ansvar for sådan uberettiget brug.

8. Privatlivspolitik og persondata

8.1 Brug af Elpriseronline.dk er underlagt vores privatlivspolitik og GDPR-politik, som du finder her.

8.2 Indtastede oplysninger bruges ikke til andre formål end videresendelse til relevante serviceydere med henblik på indhentelse af tilbud.

9. Ændringer

9.1 Det forbeholdes til enhver tid og uden varsel at foretage ændringer i betingelserne for brug af Elpriseronline.dk. Fortsat brug af Elpriseronline.dk efter sådanne ændringer er at betragte som en accept af de ændrede betingelser.

9.2 Seneste tidspunkt for opdatering af betingelserne fremgår øverst på denne side.

10. Lovvalg og tvister

10.1 Brug af Elpriseronline.dk og enhver tvist, som måtte udspringe heraf, er underlagt dansk ret.

10.2 Tvister, som måtte udspringe af brug af Elpriseronline.dk, skal indbringes for de danske domstole med Retten i København som værneting i første instans.

This will close in 0 seconds